Pirmadienį Skuodo Švč. Trejybės parapijos klebonas, dekanas Saulius Damašius vietos politikus ir verslininkus pakvietė prisidėti prie kilnaus tikslo.

Dvasininkas suorganizavo labdaringas vaišes „Kviečiu į svečius“, kurių metu paprašė paaukoti lėšų nepasiturinčiųjų maitinimui.

Vaišėse dalyvavo Skuodo miesto tarybos nariai, meras Petras Pušinskas, vietos verslininkai.

Iš viso labdaringų vaišių metu buvo paaukota 490 eurų.

Labdaros iniciatyva „Kviečiu į svečius“ vyksta nuo 2011 metų. Šiais metais vaišes ruošia politikos, sporto, žiniasklaidos ir pramogų pasaulio atstovai, visuomenės veikėjai ir, žinoma, socialiai atsakingi piliečiai.