Ataskaitos/rezultatai

Dėkodami už Jūsų įsitraukimą, kviečiame susipažinti su projekto rezultatais ir tuo, ką Jūsų dosnumas mums leido padaryti gero kitiems: 
 
- 2016 m. ataskaita
- 2014 m. ataskaita ir video ataskaita
- 2013 m. ataskaita
- 2012 m. ataskaita 
- 2011 m. ataskaita